Sin categoría

Faig una prova al bloc

La meva primera prova.

En un sentit general, el món és tot allò que existeix, l’univers. En un sentit més restringit, món es refereix a la Terra, i fins i tot s’utilitza com a sinònim de planeta. També s’utilitza molt sovint per a referir-se a àmbits del coneixement, la cultura o l’experiència humana: el món cristià, el món de la informàtica, el món àrab, etc. També, sovint, per a parlar de creacions fictícies; per exemple, el món de Tolkien.

En el cristianismemón s’utilitza de vegades per a referir-se al món corrupte i pecaminós fora de la comunitat dels creients. El món, el dimoni i la carn són les fonts clàssiques de temptació per als cristians.

En política, els termes primer mónsegon món i tercer món s’utilitzaven fa uns anys per a dividir els països en grans grups. El primer món comprenia els països capitalistes; el segon món, els comunistes, i el tercer món agrupava la resta de països, la majoria en vies de desenvolupament. Avui, desapareguts la majoria de règims comunistes, se solen utilitzar només els termes primer món, per referir-se a països rics o desenvolupats, i tercer món, per referir-se a països subdesenvolupats, o en vies de desenvolupament. A més, s’utilitza quart món per a referir-se a les bosses de pobresa extrema que es troben enmig de les societats desenvolupades.