Concurs

BASES CONCURS QUAESTIOENCURT

 • Podran participar al concurs tots aquells realitzadors o productors que tinguin els drets sobre les obres que presenten.
 • Els treballs presentats han de ser originals. Cada autor o productor  podrà presentar el nombre de pel·lícules que desitgi.
 • Totes les obres s’han de basar en un tema obligatori: La Revolució.
 • Les obres participants tindran una durada màxima de 15minuts .
 • El termini de presentació de curtmetratges  és el dia 15 d’octubre de 2019.
 • Si l’idioma original del curtmetratge no és català o castellà, aquest haurà d’anar subtitulat en un d’aquests idiomes.
 • La llista de curts admesos a concurs es publicarà al web de la Mostra  Quaestio: www.mostraquaestio.com  .
 • La Mostra Quaestio se celebrarà a Olot  del 25 al 27 d’octubre de 2019.
 • El jurat designats per l’organització fallarà el premi i el farà públic el diumenge dia 28 d’octubre durant  l’acte de clausura.
 • El  Premi QuaestiOenCurt  està dotat amb un premi de 300€.
 • Els participants cedeixen gratuïtament els drets d’exhibició dels curtmetratges seleccionats durant dos mesos.
 • Els participants es responsabilitzen de possibles reclamacions de drets de tercers en les obres presentades.
 • L’organització de la Mostra Quaestio es reserva el dret de resoldre qualsevol eventualitat no especificada a les bases.
 • Presentar-se al concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.