QuaestiOenCurt

Mostra Quaestio organitza el concurs de curtmetratges QuaestiOenCurt, amb la selecció de deu curts finalistes.